แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง
Thursday, 03 December 2015 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ