แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าอุบัติเหตุ รอบที่ 5 ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
Friday, 04 March 2016 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา