แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วน) นักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เท่านั้น
Friday, 04 March 2016 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วน)
นักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 1/2558
ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เท่านั้น