แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เลขที่ 3/2559
Monday, 21 March 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ