แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศรายชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) ให้ติดต่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Thursday, 28 April 2016 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน