แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
กำหนดการโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
Wednesday, 01 June 2016 เขียนโดย :   Peerapat Prompan

กำหนดการโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดโครงการแนะนำการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบถึงสิทธิ์และประโยชน์จากการใช้สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยการเข้าร่วมอบรมมีดังนี้

ณ อาคาร 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ (บัณฑิตวิทยาลัย)

หมายเหตุ การอบรมภาษาอังกฤษยังคงเดิม โดยการเพิ่มการอบรมระบบสารสนเทศในช่วงเวลาอบรมการแนะนำฯ จะเป็นช่วงเวลาว่างจากการอบรมภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรมภาษาอังกฤษ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563