แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ โครงการอบรมพัมนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
Friday, 10 June 2016 เขียนโดย :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ ติดต่อรับ Serial Key ฐานภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรได้ที่คณะที่สังกัดภายในภาคเรียนที่ 1/2559 ทั้งนี้สถาบันภาษาจะประกาศผลผู้ผ่านการอบรมผ่านทางคณะที่สังกัด

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าอบรมและไม่มีชื่ออบรมในแต่ละรุ่น ให้ติดต่อสถาบันภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อลงชื่อเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3


ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563