แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตรวจสอบตารางเรียนและลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ที่ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 11 ส.ค. 2559 ตามปฏิทินวิชาการ
Friday, 01 July 2016 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน