แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ Sec N31 ถึง N58 มาเป็นรายวิชา GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนสมทบกับรายวิชาดังกล่าว ติดต่อฝ่ายทะเบียน
Tuesday, 02 August 2016 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563