แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศ ย้ายห้องเรียนชั่วคราว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง จึงขอให้อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ที่ทำการเรียนการสอนห้องเรียนที่ซ่อมแซม ย้ายห้องเรียนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้
Tuesday, 04 October 2016 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563