แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ ตัว
Thursday, 13 October 2016 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ