แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าทำแบบทดสอบวัดระดับ placement test
Friday, 14 October 2016 เขียนโดย :   Peerapat Prompan


ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าทำแบบทดสอบวัดระดับ placement test วันที่ 14 ต.ค. 59 เป็นวันสุดท้าย (เข้าทำก่อนเวลา 24.00 น.)

โปรดอ่านข้อปฎิบัติสำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม Speexx

1. ท่านสามารถค้นหา Username/Password ได้ที่ http://reg.speexx.co.th/sru โดยระบุตามเงื่อนไขดังนี้

- กลุ่มนักศึกษาชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2559 ทุกคน ค้นหารหัสการเข้าใช้โปรแกรมโดยระบุ "รหัสนักศึกษา" หรือ "ชื่อภาษาไทย" 

- กลุ่มนักศึกษาวิชา English Majors/Business English อ.คริส ค้นหาโดยระบุ "รหัสนักศึกษา" หรือ "ชื่อภาษาอังกฤษ"

*** กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบข้อมูลของท่าน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนใช้งานได้ที่ คุณพิมพ์ชนก มีเดช (คุณกิ๊ฟ) สำนักงานสถาบันภาษา ชั้น1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เบอร์ : 081-8917774 , 077-913337 (เวลาทำการเวลา 8:30 - 16:30 น.)

3. ผู้เรียนสามารถเข้าทำแบบทดสอบวัดระดับ (Placement Test) ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 (ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2559)

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563