แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
Tuesday, 18 October 2016 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้


1. ต้องไม่เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดพ.ศ. 2539 ,2538, 2537 เป็นต้น)
3. นักศึกษาต้องไม่เคยยื่นผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยมาก่อน (ยกเว้นนักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเข้าศึกษาใหม่)


#หลักฐานที่ต้องใช้
1. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนของตนเอง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ฉบับ

#โดยส่งหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2559 ณ กองพัฒนานักศึกษา หอประชุมวชิราลงกรณ

ข่าวอื่นในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
   สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรวมกิจกรรม พัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563