แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ให้นักศึกษา ภาคกศ.บท.รุ่น14 ทุกกลุ่มเรียน มารับบัตรนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2554 ด่วน
Wednesday, 07 September 2011 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน