แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ทำการ จำนวนไม่น้อยกว่า 13 นาย
Thursday, 14 September 2017 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ