แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร การสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 1 ก.พ. – 18 พ.ค. 2561
Wednesday, 31 January 2018 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน