แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญญาในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ในโครงการ ITA. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 16 February 2018 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น