แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
จ้างซ่อมชุดนิทรรศการพร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 06 March 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ