แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมจำนวน 7 ห้อง อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) จำนวน 1 รายการ
Friday, 30 March 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ