แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน Creative MICE in Suratthani จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๖-๑๑/๖/๖๑)
Wednesday, 06 June 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ