แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
(ด่วน) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561
Friday, 29 June 2018 เขียนโดย :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อในการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 ได้ที่เว็บไซต์ http://li.sru.ac.th/year1/

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 077-913338