แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Creative MICE in Suratthani จำนวน ๑ งาน
Tuesday, 17 July 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ