แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถยนต์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 12 July 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ