แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการดำเนินงานสอบ ก.พ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 16 July 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ