แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
กำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555
Wednesday, 28 March 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศกำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

ขอให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555

เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่

ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2555

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดังเอกสารไฟล์แนบ