แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก ๕๐๐ และ ๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 02 August 2018 เขียนโดย :   สำนักจัดการทรัพย์สิน