แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 1 ปี (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 26 September 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ