แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบจากระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
Thursday, 31 May 2012 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน