แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนว ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Tuesday, 27 November 2018 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ