แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Monday, 03 December 2018 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ