แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานหอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 20 February 2019 Featured เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ