แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) จำนวน ๕๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Friday, 08 March 2019 เขียนโดย :   คณะครุศาสตร์