แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศด่วนจากฝ่ายทะเบียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 55 ทุกคน ที่ระบบโดนล็อค ส่งใบรายงานผลการเรียน วันที่ 17 ส.ค. 55 นี้เท่านั้น
Wednesday, 08 August 2012 Featured เขียนโดย :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน