แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง ซื้อเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลส์ จำนวน 1,600 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Thursday, 25 April 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี