แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ) ทุกคณะ ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ด่วน!
Saturday, 29 September 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ (ภาคปกติ)   ร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา ด่วน!