แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย 3.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 11 June 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น