แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุ ใช้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 26 June 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น