แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารคู่มือการศึกษาภาคปฏิบัติ รายวิชา NUR0602 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 25 June 2019 เขียนโดย :   คณะพยาบาลศาสตร์