แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 03 July 2019 เขียนโดย :   คณะครุศาสตร์