แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุ ใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 6.4.6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Wednesday, 24 July 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น