แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุใช้ใน โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม 5.4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 30 July 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น