แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างผลิตฉลากสินค้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6) กิจกรรม 3.2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 05 August 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น