แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง เลขที่ ๗๒/๒๕๕๕
Monday, 19 November 2012 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ