แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรื้อถอนและจัดเก็บ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 13 August 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น