แสดงข่าวในหมวด ข่าวสารนักศึกษา
ประกาศสภานักศึกษา เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ กองพัฒนานักศึกษา
Monday, 26 November 2012 เขียนโดย :   กองพัฒนานักศึกษา

                        ประกาศสภานักศึกษา ภาคปกติ

 

เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

รับสมัคร วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2555

 

เลือกตั้งวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2555

 

รายละเอียด และ ใบสมัคร ดังไฟล์แนบ