แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ณ หน่วยบริการฐานพื้นที่โรงเรียนศรียาภัย เลขที่ ๗๕/๒๕๕๕
Friday, 30 November 2012 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ