แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน ๒ รายการ เลขที่ ๗๘/๒๕๕๕
Monday, 03 December 2012 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ