แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจประเมินภายในแปลงปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
Tuesday, 06 August 2019 เขียนโดย :   คณะวิทยาการจัดการ