แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อวัสดุ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน รร.ตชด.บ้านยางโพรงและรร.ตชด.บ้านกอเตย จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Monday, 04 November 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น