แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มรส.) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Tuesday, 05 November 2019 เขียนโดย :   งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น